Poradnia medycyny paliatywnej

A A A

W poradniach medycyny paliatywnej ciężko chora osoba, której stan jest stabilny, może bezpłatnie otrzymać poradę i poprosić o konsultację. Chory, który może się poruszać, sam przybywa do poradni, ale jeśli jego możliwości ruchowe są  ograniczone, pracownicy ośrodka udzielają mu porady w miejscu zamieszkania. Po pomoc do poradni mogą zwrócić się także członkowie rodziny chorego lub jego opiekunowie
Porady realizowane są maksymalnie dwa razy w tygodniu. Chorzy, którzy wymagają częstszych wizyt lub ciągłej, profesjonalnej opieki kierowani są do hospicjum domowego;
W ramach poradni medycyny paliatywnej udzielane są:

 • porady lekarskie, psychologiczne
 • porady lekarsko-pielęgniarskie w  domu chorego
 • konsultacje lekarskie, w tym również chorych, którzy nie zostali zakwalifikowani do hospicjum  domowego
 • wsparcie rodzinie chorego

Porada w poradni medycyny paliatywnej jest to świadczenie lekarza specjalisty obejmujące:

 • badanie podmiotowe
 • badanie przedmiotowe
 • ordynację leków (w tym leków przeciwbólowych)
 • zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych
 • zlecanie zabiegów pielęgnacyjnych
 • kierowanie do zakładów opieki zdrowotnej w tym udzielających świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej w warunkach stacjonarnych lub domowych
 • wydawanie niezbędnych w procesie leczenia orzeczeń i opinii o stanie zdrowia pacjenta
 • poradę / wizytę w domu chorego