Rejestracja pacjentów

A A A

Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie telefonicznie 502 491 513 lub osobiście w siedzibie HOSP-MED Oddział w Myszkowie Zakład Opieki Paliatywnej ,,Palium’’ w Myszkowie, ul. Strażacka 45 , gabinet nr 1 ( budynek Przychodni  nr 1) w godzinach:

  • poniedziałek 15.30 – 18.00
  • wtorek 08.00 – 09.00
  • wtorek 16.30 – 18.00
  • czwartek 15.30 – 18.00

Rejestracji może dokonać pacjent, jego rodzina lub osoba do tego upoważniona. Obejmujemy opieką pacjentów z terenu powiatu myszkowskiego.

W celu objęcia pacjenta opieką paliatywną konieczne jest:
  • Skierowanie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do Zespołu Opieki Paliatywnej
  • Wskazania medyczne – ksero dokumentacji medycznej (historie przebiegu choroby)
  • Karta ubezpieczenia chorego lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej
  • Zgoda pacjenta lub jego rodziny lub opiekuna na objęcie opieką paliatywną wyrażona na piśmie
  • Kwalifikacja, której dokonuje lekarz Zespołu Opieki Paliatywnej ,,Palium” Paliatywnej