Zakres pomocy psychologicznej

A A A

Pomoc psychologiczna w hospicjum świadczona jest dla osób zmagających się z chorobą zagrażającą życiu, dla rodzin pacjentów oraz osób znajdujących się w żałobie.

  • Konsultacje psychologiczne
  • Interwencje terapeutyczne indywidualne
  • Spotkania z osobami osieroconymi – Spotkania adresowane są do osób pogrążonych w żałobie, z kręgu podopiecznych Hospicjum. Oferujemy pomoc i wsparcie w tak ciężkim i wyjątkowym czasie, jakim jest czas żałoby.