Zespół Domowej Opieki Paliatywnej

A A A

Jak sama nazwa wskazuje, w ramach hospicjum domowego pacjent otrzymuje opiekę lekarską i pielęgniarską we własnym miejscu zamieszkania i właśnie, dlatego ten rodzaj opieki często stanowi najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia chorego.
W ramach hospicjum domowego lekarz przyjeżdża do domu pacjenta średnio co dwa tygodnie, a pielęgniarka co najmniej dwa razy na tydzień. Ponadto chorzy oraz ich rodziny mogą liczyć na kontakt z personelem medycznym przez całą dobę. W ramach hospicjum domowego pacjent często może skorzystać z pomocy fizjoterapeuty lub psychologa, a także wypożyczyć potrzebny mu sprzęt medyczny
Interdyscyplinarny zespół kompetentnych lekarzy, pielęgniarek, psychologa i fizjoterapeuty sprawuje profesjonalną opiekę w domu pacjenta, zapewnia wsparcie dla pacjentów i ich rodzin w zakresie:

 • Leczenia bólu zgodnie z wytycznymi WHO
 • Leczenia innych objawów towarzyszących chorobie
 • Zapobiegania powikłaniom i opiekę pielęgniarską
 • Profilaktykę i leczenie odleżyn
 • Opiekę psychologiczną
 • Rehabilitację
 • Masaż limfatyczny
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych
 • Wypożyczalnie sprzętu medycznego
Świadczenia w hospicjum domowym:
 1. Wizyta personelu hospicjum domowego odbywa się po uzgodnieniu terminu z pacjentem lub rodziną lub opiekunem i jest potwierdzana przez chorego lub jego rodzinę lub opiekuna
 2. W trakcie sprawowania opieki, podczas każdej wizyty, chorzy i ich rodziny/ opiekunowie otrzymują dokładne zalecenia dotyczące dalszego postępowania pielęgnacyjnego i leczniczego. Otrzymują także informację o numerach telefonów personelu hospicjum domowego, gotowego do udzielenia porad telefonicznych w każdym dniu tygodnia i w razie potrzeby do udzielenia wizyty w domu oraz są informowani o innych formach opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz zasadach jej prowadzenia
 3. Personel hospicjum domowego udziela świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej pacjentom cierpiącym na nieuleczalne, postępujące schorzenia :
  • C00-D48 nowotwory
  • G09 Zakażenia OUN wywołane wirusami powolnymi
  • I42-43 Kardiomiopatie – w okresie schyłkowym
  • B20-24 Choroby wywołane przez wirus HIV
  • I96 Niewydolność oddechowa – zaawansowana
  • G10-G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące OUN, np. SLA
  • L89 Owrzodzenia odleżynowe