Pola Nadziei – Myszków

Kolejna, już siódma edycja kampanii Pola Nadziei miała swoją inaugurację 7 października na terenie przedszkola nr. 5 im. Marii Konopnickiej w Myszkowie.W uroczystości wzięli udział Włodzimierz Żak – Burmistrz miasta Myszkowa, Rafał Kępski – Radny powiatu myszkowskiego, Artur Kaptacz – Prezes Spółki Hosp-Med oraz Aneta Wcisło – Dyrektor Zespołu Opieki Paliatywnej ,,Palium” w Myszkowie .

Sadzenie cebulek żonkilowych poprzedziła część artystyczna przygotowana przez przedszkolaków pod przewodnictwem wychowawców. Dzieci z wielkim zaangażowaniem recytowały wiersze i śpiewały piosenki dotyczące nadziei i kampanii sadzenia żonkili. Mimo chłodu na dworze na twarzach dzieci i dorosłych gościł uśmiech a w sercu radość i nadzieja płynąca z wiary w celowość działań na rzecz chorych, propagowania dobra i bezpośrednią pomoc dzięki zebranym środkom finansowym.

Do kampanii włączyły się również inne placówki oświatowe z terenu powiatu myszkowskiego, poprzez zakup cebulek żonkilowych rozprowadzanych przez Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. Pieniądze zebrane z zakupu zostały przekazane na podopiecznych hospicjum.

Pracownicy Zespołu Opieki Paliatywnej ,,Palium” dziękują p. Dyrektor Teresie Bednarskiej, wychowawcom i dzieciakom z Przedszkola nr 5 za współorganizację uroczystości oraz wszystkim przybyłym za otwarte i ciepłe serca.